Viime syksynä julkaistu tutkimus paljasti, miten ambivalentit tunteet kumppania ja parisuhdetta kohtaan vaikuttavat parisuhteen kestävyyteen. Ambivalentit tunteet tarkoittavat kaksijakoisia tunteita jotain asiaa kohtaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi kumppaniin tai parisuhteen etuihin kohdistuu niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tunteita. Tutkimuksessa selvisi näiden tunteiden nostavan parisuhteen päättymisen riskiä ja vähentävän parisuhteen tyydyttävyyttä.

Vastaukset pitkän tutkimustyön takana

Tutkimuksessa hyödynnettiin dataa kahdelta eri mittauskerralta. Ensimmäisen kerran dataa oli kerätty aiemman tutkimuksen yhteydessä ja peräti 7 vuotta myöhemmin samoja tutkimushenkilöitä kutsuttiin mukaan osallistumaan uuteen tutkimukseen. Lopulta tutkimusryhmä koostui 370 heteropariskunnasta, jotka olivat keskimäärin olleet 23 vuotta naimisissa, sekä heidän perheistään.

Tutkimuksessa mitattiin viittä tekijää: ristiriitaisia tunteita avioliitossa, konfliktitilanteiden yleisyyttä, tyytyväisyyttä avioliittoon, avioliiton vakautta sekä sitä, olivatko pariskunnat eronneet tutkimusten välillä. Osaa tekijöistä mitattiin vaihtelevat vastausasteikot omaavilla kyselytutkimuksilla pariskuntien jäseniltä, osaan haettiin vastauksia pariskuntien aikuisilta lapsilta.

Tutkimustulokset yksiselitteisiä

Vaikka kaikki ristiriitaisia tunteita sisältäneet avioliitot eivät eroon päättyneetkään, on tutkimustulosten valossa selvää, että näillä tunteilla on parisuhteeseen aina vaikutusta. Ensinnäkin eroon päättyneistä avioliitoista suurin osa oli ensimmäisessä tutkimuksessa raportoinut näitä ambivalentteja tunteita. Samoin näitä tunteita oli raportoitu paljon enemmän heillä kuin avioliitossa pysyneillä pariskunnilla. Myös avioliiton konfliktitilanteita eli erimielisyyksiä ja riitoja oli enemmän eronneilla pariskunnilla kuin yhdessä pysyneillä.

Mielenkiintoinen joukko tutkimuksessa olivat ne pariskunnat, joissa ambivalentteja tunteita oli, mutta jotka olivat päättäneet pysyä yhdessä. Osa näistä pariskunnista oli sellaisia, että molemmilla osapuolilla oli näitä tunteita, osassa vain toisella puolisolla. Ensimmäiseksi mainitussa ryhmässä tyytymättömyys parisuhteeseen ja konfliktien määrä olivat korkeita. Jälkimmäiseksi mainitussa ryhmässä nimenomaan ambivalentteja tunteita omaava osapuoli koki tyytymättömyyttä, vähentynyttä onnellisuutta sekä suurempaa halua päättää parisuhde.

Ambivalenttien tunteiden lisääntyminen 7 vuoden mittausvälin aikana tukee teoriaa, jonka mukaan ihmisestä tulee vanhetessaan valikoivampi. Teorian mukaan ihminen oppii paremmin ymmärtämään, mitä hän elämältään ja parisuhteeltaan tahtoo. Lisäksi ihminen alkaa teorian mukaan keskittymään enemmän käsillä olevaan hetkeen ja etsimään tyydytystä siitä pitkän tähtäimen tavoitteiden sijaan. Tämän seurauksena parisuhteissa kehittyy herkemmin vanhemmalla iällä tyytymättömyyttä ja halua jättää ahdistava suhde taakseen.

Miten tämä meihin vaikuttaa

Avioliittoon päädytään syystä ja se on arvokas asia, jonka eteen kannattaa ainakin useimmiten tehdä töitä. Niinpä huomatessasi itsessäsi tai kumppanissasi tällaisia ristiriitaisia tunteita, olisi niistä tärkeää keskustella. Lähes poikkeuksetta on parisuhde pelastettavissa, jos ongelmat tunnistaa ja niihin puuttuu riittävän aikaisin. Esimerkiksi parisuhdeterapeutti voi olla hyvä ammattilainen, jolta saada apua pariskunnan välejä jäytäviin ongelmiin.

Apua on tarjolla niin yksin kuin yhdessä ja molemmat sopivat omanlaisiinsa tilanteisiin. Ammattilaiset ovat myös lähtökohtaisesti hyviä huomaamaan, mikäli teidän ongelmanne ei varsinaisesti sovi hänen osaamisalueelleen, ja hän voi ohjata teidät oikean ihmisen kanssa puhumaan. Tärkeintä olisi kuitenkin kyetä kommunikoimaan omalle kumppanille, mikä mättää ja mitä asialle voi tehdä. Joskus ratkaisu voi olla yksinkertainenkin ja helposti saavutettava, esimerkiksi lisääntynyt yhteinen päätöksenteko, kunhan siitä on puhuttu selvästi.

Burnout olikin mahdollisuus

— Huono Äiti -toimitus

Kirjoittaja kuuluu Huono Äiti -yhteisöön. Enää Huono Äiti ei ole vain yksi nainen, joka kirjoittaa hassuja juttuja blogiinsa (yleensä yöpuvussa epätyypillisiin aikoihin) vaan meitä on monta. Kiitos, kun luet Huonoa Äitiä, tervetuloa myös kirjoittamaan!

Artikkelissa on 0 kommenttia, jätä oma kommenttisi.

Kommentoi artikkelia