Hellyydenkipeys on erittäin tärkeä tarve. Uuden tutkimuksen mukaan hellimisen vaikutukset ihmiseen ovat luultua suuremmat:

Helliminen nimittäin vaikuttaa ihmisen itsetuntemukseen. Brittitutkimuksen mukaan rakastava kosketus voi kasvattaa aivojen kykyä rakentaa minäkuvaa ja tervettä itsetuntemusta.

Hellän sivelyn ja koskettamisen on jo aiemmin tiedetty aiheuttavan mielihyvää ja lievittävän ahdistusta sekä lapsilla että aikuisilla. Nyt tutkimustulos vahvistaa, että rakastetun tai lapsen hellä koskettaminen vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin pitkäkestoisesti. Helliminen vaikuttaa aivojen tapaan rakentaa ruumiinkuvaa ja itsetuntoa.

Tutkimus löysi myös eroja kosketustapojen välillä: hidas, kevyt kosketus koetaan miellyttävämpänä kuin nopea koskettaminen. Tutkijoiden mukaan on huomattava myös koskettajan tärkeä merkitys – koska saamme hellyyttä nimenomaan rakkailtamme, joko elämänkumppaneilta tai lapset vanhemmiltaan, se korostaa hellimisen merkitystä oman itsen tuntemuksessa.

Tutkijoiden seuraava askel on hellyyden puutteen seurausten selvittäminen. Tutkijaryhmä haluaa selvittää, johtaako rakastavan läheisyyden puute lapsena myöhemmin aikuisiässä ruumiinkuvan vääristymiin ja sen myötä esimerkiksi syömishäiriöihin.

Lähde: http://www.medicalnewstoday.com/articles/267237.php

— Huono Äiti

Artikkelissa on 0 kommenttia, jätä oma kommenttisi.

Kommentoi artikkelia